0
Maharashtra Shri Samman organised by Shikshadaan Abhiyaan Federation was held on 11th August 2023. The Chief Guest of the event was Member of Parliament Shri. Gopal Shetty. Film Producer, Actor and Director Dheeraj Kumar was awarded with the Lifetime Achievement Award. Padmashri Dr. Soma Ghosh, Sandip Soparrkar, Corporator Kamlesh Yadav, Hemant Tantia, Uddyan Vyas, Mukesh Modi, Haresh Mehta, Sanjay Bedia, Dr. Soreity Awasthi, Rajeev Nigam, Sundari Thakur, Devang Trivedi, Archana Kulkarni, Shankar Andani, Salim Sarang, Dr. A D Manek, Sunil Pal, Vaishali Made, Prashant Ingole, Sanjay Amaan, Kailash Masoom, Deepak Desai, Dr. Mustafa Yusuf Ali, Tarun Rathi, Shekhar Mundra, Jayprakash Pathak, Jyoti Yadav, Satendra Singh Ahuja, Animesh Kumar, Dr. Suchita Patil, Rakesh Shrivastav, Ashish Chatterjee, Dr. Manusha Kulkarni, B N Tiwari, Shruti Walia, Urmila Sharma, Sanjay Patil, Pankaj Singh, Vijay Patkar, Manisha Khare, Dr. Mohan Lal Agarwal, Rahul Roy, Raj Tai Bolke, Mohammad Ayaz, Nitesh Sinha, Bhavesh Tanna, Shhyam Singhania, Nazim Sheikh, Vinod Shellar, Dreamy Shah, Jayshri Gupta and Nikesh Jain were the awardees of the event. The organiser of the event were Rajesh Shrivastav, Naresh Phaltankar and Eknath Lad.

Post a Comment

 
Top